משחק נפילת פרות 2 באינטרנט

                                  Tumble Fruit קחשמ

נפילת פרות 2 (Tumble Fruit):

במשחק הזה אתה שולט במגוון של פרות שאתה נתון בכמויות מוגבלות. המטרה שלך היא שאתה צריך להאכיל את כל החיות שלך אלא פרות שהם רוצים כרגע אלה