משחק .א.א עגמ חדקא באינטרנט

                                  AA Touch Gun קחשמ

.א.א עגמ חדקא (AA Touch Gun):

.ךלש יאבצה סיסבה אצמנ וב יאל תברקתמ ביוא יסוטמ לש הדמרא .םכלש סיסבה תא ודימשיו תוצצפ וליפי םה יאל ועיגי םה םא .םהלש הפקתהה תא ףודהל ךרטצת AA Touch Gun קחשמב התא .םיסוטמ דגנ חדקא תרזעב תאז השעת .ביוא יסוטמ ועיפוי םיימשב םכינפל .רבכעה םע ךסמה לע ץחלו סוטמב ךלש םיחתותה הארמ תא תוריהמב ןווכל ך .וב עגפתו סוטמב עגפי ליטה ,קיודמ ךלש הארמה םאו הקירז הרית וז ךרד

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות