משחק !םלב ה'גנינ תא וכה באינטרנט

                                  Beat Ninja Blam! קחשמ

!םלב ה'גנינ תא וכה (Beat Ninja Blam!):

.ינפיה רסיקה תא גורהל ידכ ה'גנינ תצובק רכש םיטרקוטסיראה דחא !Beat Ninja Blam -ב התא .וילע ןגהל ךרטצת .הריפח ושע ה'גנינה ימחול ,ןומראל רודחל ידכ .םתעפוהל וכחתו םכל ובראת .ה'גנינה עיפוי םהמש םירוחה תא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .רבכעה תרזעב םהילע הציחלל תוריהמב ביגת .םתוא דימשתו םהב הכת ,ךכיפל .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ולבקת סבומ ביוא לכל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות