משחק ידוק ללח תוקונית באינטרנט

                                  Codename Space Babes קחשמ

ידוק ללח תוקונית (Codename Space Babes):

.ורקימה םוקיב םינעדמ ולפנ ,לדוגב תדרל םיטקייבוא לש םתלוכיב םייוס .ונלש תויומדה תא ופקתש םייביסרגאו םינטק םירוציב סלכואמ היה אוה , .םהייח לע םחליהל ךלש םירוביגל רוזעל ךרטצת Codename Codename ללחב .םינוש סיט ילכב ופקתוי םה .הזגפההמ ותוא איצוהלו םינורמת עצבל ךרטצת ךלש הניפסב טלוש התא .ביוא תוינוא ליפתו רוחאל הרית ךלש םיחתותה תרזעב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות