משחק םינכוס ירי באינטרנט

                                  Agent Shooting קחשמ

םינכוס ירי (Agent Shooting):

.סואכה םש טלוש תעכו םיעבר המכ סופתל וחילצה בוחרה יסיסב ,הקירמא ת .םיעשופ תורובח דימשהל ידוסה ןכוסל רוזעת יריה ינכוס קחשמב התא .םיקולבה דחאל תורדוח םיינישהש דע שומח ךלש רוביגה .ויבירי לכ תא שפחי ונרוביג ,ריעה תובוחרב תובנגתהב ענ אוהשכ .ןקירוה שא חתפו ביואה רבעל קשנה תא ןוויכ ,אצמנ אוה םא .םתוא וסרהי םיעשופל ולפייש םיעילק .קשנב םג םכילע הרוי ביואה .םכלש רוביגל ןווכל ביואה לע תושקהל ידכ ףרה אלל רובעל וסנ ,ןכל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות