משחק םיטאריפ יבמוז תנגה באינטרנט

                                  Pirate Zombie Defence קחשמ

םיטאריפ יבמוז תנגה (Pirate Zombie Defence):

.םהלש םיה תוטישפ רחאל עגריהל ולכי םיטאריפ הב ריע התייה סונאיקואב .םייח םיגורה לש אבצ הילא חלשו ריעה תא דימשהל טילחה םילפאה םימסוק .הנגהה לע דקפל ךרטצי הנגהה יבמוז טאריפ קחשמב התא וישכע .תורידה ןוויכל ומדקתי םיבמוז הב ךרד תוארל ולכות .םהיברח תרזעב םיבמוז וכי םהו ברקב םי ידדוש ליערהל וכרטצת דחוימ ל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות