משחק םלשומ שפונ באינטרנט

                                  Princess Perfect Vaction קחשמ

םלשומ שפונ (Princess Perfect Vaction):

.תורחא תונידממ היתורבח לכ תא רקבלו ימלוע תועפוה בוביסל תכלוה הנא .תוקנל ךרטצת איה ,הלש יטרפה סוטמל אירמתש ינפל רכוס תרוצ םע תמלשומ היצטקו תמלשומ הכיסנ תפילח .תקחוצ הרעס דודר ןווג סדרב םע הרדש דומע ףתכ ןווג Ð † Ð Ð ° Ð ° Ð ° Ð ° Ð · Ð · Ð · Ð · Ð · Ð · Ð · Ð · Ð · Ð · Ð .םינוש םייפהפי םיטושיקו םיילענ ,הכיסנ דגב רחבו הלש השבלהה רדחל ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות