Tower force. Part 1 קחשמ

כוח מגדל. חלק 1 (Tower force. Part 1):

המטרה - להשמיד את האויבים, שחצה את הכביש. בחר את המפה של האזור, שתהיה לי רובים. הרובים אתה צריך לקנות לכסף שנמצאים בחשבון שלך בתחילת המשחק. ברמה הראשונה את האפשרות לבחור כרטיס אין לך. כדי להתחיל להרוויח כסף קנה האקדח בעמדה נוחה למקומות אש. עם הכסף אתה יכול לקנות כלי נשק נוספים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות