משחק לספה תא ליצהל הטנס דלומה גח באינטרנט

                                  Xmas Santa Statue Rescue קחשמ

לספה תא ליצהל הטנס דלומה גח (Xmas Santa Statue Rescue):

.ותוא ראתמה לודג לספ םע גצוה סואלק הטנס ,ברעב .היצקרטאו דלומה גח רפכ לש רוטיע התשענ איה .הפטחנ ןכמ רחאל םימי המכ ,בר ןמז ראשנ אל לספה לבא .הערה הפשכמה תררוגתמ ובש ףירצה דיל ואצמ הרהמ דעו ,ןדבואה תא שפחל ורהימ םידמגהו .ןקחש לספה תא ליצהל הטנס דלומה גח זירז םכחו םכח ךירצ התא ,םסקה תא ריסהל ידכ .ךירצ הטנס המ קוידב התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות