משחק הזלא לש הדילג באינטרנט

                                  Elsa's Ice Cream Rolls קחשמ

הזלא לש הדילג (Elsa's Ice Cream Rolls):

.רוקל רושקש המ לכ הצירעמ איה ,אופק םסק שי הזלאלש עדוי התא .םרק הז םע הרוה קוטסיפ תוינמחלה תא ןיכהל ןמזה עיגה ,עיפוי ןושארה חוקלה בורקב Elsa תדעוימה הרטמל םינימזה םירצומב שמתשהל רהמ ודמלתו לושיבה ףצר תא םכל הארי.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות