משחק םיגד ןמוש באינטרנט

                                  Fat Fish קחשמ

םיגד ןמוש (Fat Fish):

.תוישפוחב ףוצל תתלו הציבה ןמ הנורחאל ועקבש םיגד .התוא עולבל הסינ ןושארה גדה קפלד לבא ,םלוכ םע דדייתהל התצר איה ,ימיה תתה םלועה .רתוי לודגו קזח ,זירז רתוי ימ לש תודרשיהה יכ ונבה דיימ ונחנא ,םישפיט הדלונ איה .החימצ תוחפ םהל שיש הלא לכ לוכאל ,לודג תויהל םיגדה הרזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות