משחק אסונות באינטרנט

                                  Disaster will Strike קחשמ

אסונות (Disaster will Strike):

.יוסיכה ירוחאמ תורתתסמ רואזוניד יציב המכ ךסמה לע האור התא .עבט ןוסאידי לע הציב לכ רובשל איה ךלש המישמה .דועו ,תלכוא שא ,ינלטק ודנרוטהיהי תוומ לש ךילהתב לבא ,דחא התאש המדא תדיערלהליח .םיציבהלכ תא לצפל ךירצ דחאוםיניינב סורהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות