משחק חוט שמימי 2 באינטרנט

                                  Skywire 2 קחשמ

חוט שמימי 2 (Skywire 2):

.םיבצעו טאל ךלש תונמוימה תוסנל בהואש ימל עוצעצ .תלוביסו רהזיהל ךירצ התא .טושפ ךכ לכ אל אוה םילולת םיינאכמ םיצפח שי ,ליבשה בחורל ריבעתש קנעה לגלגה ובש .םיעסונה לע תוירחא תחקל ,טוונהו לבוחה ברו ,דחי תבשל לוכי התא יכ ךרע לעב אוה קח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות