משחק בהז תצק לבק באינטרנט

                                  Get A Little Gold קחשמ

בהז תצק לבק (Get A Little Gold):

.בהז סטגאנ לש תולדנה יתלב תודותע ומצע םירתתסמ ,רה - הדשה לכ תא לבקל ןכמ רחאלו Schёlkayte םירה תודובעל רתוי ליעיו ינרדומ דויצ ידי לע תוריהמב שוכרל שגרמ דובעל .רישעו רוכמל ,רצייל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות