משחק Squidward לבז םוי באינטרנט

                                  Squidward Garbage Day קחשמ

Squidward לבז םוי (Squidward Garbage Day):

Squidward רמ תמישמ לבקתהש Krabs: בארק הדעסמהמ הפשא תויקש םירהל Krabs תינוריעה .תורוכשמ םלשמ Krabs ןכסמה שיאה תאו ,לשכית המישמה תרחא ,ךרדב תויקש דבאמ וניא רו .לקשמב תדרל אלו ךפהתהל אלש רהזנ ןמזה ותואבו רהמ תכלל ,םיציח להנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות