משחק 2 תודרשיה 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Survivor 2 קחשמ

2 תודרשיה 10 ןב (Ben 10 Survivor 2):

.םירזייח תשילפ ינפמ טלמיהל ריעה יבשות רובע הדיחיה הווקתה - ןב .הפקתמב חותפל םישורפ םהו וניחביש ילבמ תוחנל םילוכי םירזייחה .םעפ תוריל םיאתמה ,דחייל לש קשנה לא עיגהל ךירצ התא לבא ,ביואה תא דימשהל ךרוצה .םיט'גדאגה ףוסאל ,חדקא ןיא םיידיה םא ,ביריה לעמ ץופקל .םיצח בחרמ - לוהינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות