משחק Vroomiz לזאפ באינטרנט

                                  Vroomiz Puzzle קחשמ

Vroomiz לזאפ (Vroomiz Puzzle):

.שגרמ דואמ קחשמ ךתיא קחשל הצור"Vrumiz"הרוביג הרוטקירק .ךליבשב תונומתה ןמ דחוימ לזאפ רוציל וטילחהו תודיח בהוא התא יכ ודמל םה .תונטק תוכיתחל תקלוחמ הנומתה ,רותפכה לע הציחלה רחאלו ,וז הקיחצמ הרוטקירק ירובי .ילאמינימה ןמזב לזאפה תא ביכרהל .לזאפה תא רתוי רהמו רתוי בוט אוה ימ תולגל תולקב לוכי התא ןאכ יכ ,ךלש םירבחה םע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות