משחק יוקיש ןכ :רטופ יראה באינטרנט

                                  Harry Potter: Make a Potion קחשמ

יוקיש ןכ :רטופ יראה (Harry Potter: Make a Potion):

.האופר תושעל ורשכוי רטופ יראה ,םויה .ךכב ול רוזעל ואוב .םיישומיש םיאב םה םואתפ הימיכב םהיתועידי תא ורכז .דועו םיקובקב ,םילזונ ,תוקבא - םיביכרמ לש ןווגמ היהי ונינפל .הפסוה לש ןותנה ףצרה לש םיביכרמה תא בברעל יוארכ ןוכתמה תא אורקל ונדיקפת !ריהזו דואמ ריהז תויהל !ךייחב ךל תולעל הלוכי האיגשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות