משחק Alien vs שוביכה :םיטובור באינטרנט

                                  Alien vs Robots: The Conquest קחשמ

Alien vs שוביכה :םיטובור (Alien vs Robots: The Conquest ):

.םיטובור לש בכוכל עיגה היסקלגה ךרד העיסנ לטיל רז .ונרוביג ופקתו םיינפקות דואמ ויה םהש התייה היעבה .ותניפס עיגהל ונלש רוביגל רוזעל ואוב .ביואה תא סורהלו קשנ רחב .סונוב לבקלו םיטירפ ףוסאל םוקימ תכילה .ןכוסמו ימומרע אוה ביואה יכ רוכזלו ,תורגתאמה תומרה רשע שמח לכ לע רבגתהל !קחשמה תא הנהת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות