משחק משאית נושאה באינטרנט

                                  Carrier Truck קחשמ

משאית נושאה (Carrier Truck):

.shrafstoyanku לע תינוכמה תא תחקל ,ררגל ,הלודג תינוכמב עוסנל ךירצ התא .תוריהמב לועפל ונילע .בכרה ילעב ראש לש העונתה תא בכעל השוטנה תינוכמה ומכ .הז ילמינימ קזנ םורגל הסנמ ,דעוימה םוקמל התוא רורגל ליחתהלו תינוכמה תא םירהל ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות