משחק Iphone דימשהל ביטס באינטרנט

                                  Steve Destroy Iphone קחשמ

Iphone דימשהל ביטס (Steve Destroy Iphone):

.רידח יתלב םסרופש יפכ שדחה iPhone -ה יכ ועמש םלוכ הארנכ .אוה תמאב הז םא קודבי ביטס ,קחשמה לש Maynkraft םויה רוביגה .חדקאו ןזרג ,שיטפ םג ומכ ,שדחה ןופייאה ותושרל .תמאה תא - םוסרפב םירמוא ונחנאש המ לכש רמוא הז ,ארוק תויהל ירשפא ןיידע הז זא ה !בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות