משחק Bakeria אפאפ באינטרנט

                                  Papa's Bakeria קחשמ

Bakeria אפאפ (Papa's Bakeria ):

.תוגתוממ תוגוע לש םוצע ןווגמ עיצמה ,שדח דסומ םע םילשה יאול רויפיפאה תשר תויפאמ .םיבער תוחוקל תונלבס תא תחקלו ינרדומה חבטמב דובעל ליחתי ימ רחב .םירוטיעו תומיעט תופסות לש רחבמ אלמל ידכבו תורישה ינוכדע תעל תעמ עצבל םילגוסמ .רבכעה םע ךשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות