משחק לברוח מן האורווה באינטרנט

                                  Charger Escape קחשמ

לברוח מן האורווה (Charger Escape):

עזרה את הסוס מהאורווה, לחיצה על אובייקטים שונים.