משחק לברוח מן האורווה באינטרנט

                                  Charger Escape קחשמ

לברוח מן האורווה (Charger Escape):


עזרה את הסוס מהאורווה, לחיצה על אובייקטים שונים.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע