משחק Zombidle באינטרנט

                                  Zombidle קחשמ

Zombidle (Zombidle ):

.םיישונא םיתב סורהל וירזועו עשר םסוק םסוקלוגלגב תויהל ךירצ התא .טלחומ סרהלםירבוע םתאש ינפל ןטקה ןיינבב ךירושיכ תא הסנ .קזח הנבמ וליפא סורהל לגוסמ אוה לבא ,תדחוימ הביאש ירחא ומכ קזח ךכ לכ אל םה םסק .ןייצל ךל הרומ demonessoy םע שגפית התא קחשמה לכ ךרואל .רתוי קזחו רתוי קזחתמ קחשמה לשרוביגלםהירחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות