משחק חידון: מה אתה מתיקות? באינטרנט

                                  What Candy Are You? קחשמ

חידון: מה אתה מתיקות? (What Candy Are You?):

באיזה מתיקות שאתה אוהב? בכנות לענות על השאלות במבחן זה, הבידור, ובקרוב תקבל תוצאה לא צפויה.