Driving force 2 קחשמ

כוח מניע 2 (Driving force 2):

שוטרים - אלה הם אנשים האמיצים ביותר בקרב האוכלוסייה האזרחית, כי הם צריכים כל הזמן לפקח על יישום החוק ולרדוף את הפושעים השונים. רוצה להיות אחד מהם, אז בקרוב לקבל מאחורי ההגה של מכונית משטרה ולהתחיל לרדוף קיצוני. נהיגה מיומנת תעזור לך לתפוס את הפושע, ואם לא מרדף קורבנות לא יכולים להיות להתמכר נשק. לזרוק קדימה, מקיף את המכוניות החולפות ולירות על מנת להרוג במקרים מיוחדים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות