Bear in super action adventure קחשמ

לשאת בהרפתקה פעולה סופר (Bear in super action adventure):

דוב ג'ו תמיד עומד על משמר הגנה של כדור הארץ, וגם כאשר מקלט אחד או יותר אינו מזהה את המראה של החייזרים, הדוב ג'ו יודע על זה ולא יאפשר את המראה שלהם. אז בפעם באה לעזור, הוא צריך מישהו שמתמודדים עם הניהול של הטיסה שלה ויהיה מדויקים להנחות את Blaster הירי את כל המטרות לפניו. להיות זהיר וזהיר בקרב.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות