משחק חדש Ninja קרב 2 באינטרנט

                                  New Ninja Battle 2 קחשמ

חדש Ninja קרב 2 (New Ninja Battle 2):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע