משחק ארוחת בוקר זמן באינטרנט

                                  Breakfast Time קחשמ

ארוחת בוקר זמן (Breakfast Time):

להאכיל את כל הילדים הרעבים בגן הילדים.