משחק הצלת בני ערובה באינטרנט

                                  Hostage Rescue קחשמ

הצלת בני ערובה (Hostage Rescue):