Defend Your Nuts קחשמ

הגן על האגוזים שלך (Defend Your Nuts):

הגן על הערימה של בלוטים ואגוזים שלך. זומבים ומפלצות מטורפים רוצים לגנוב אותם. שדרוג הנשק שלך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות