משחק הצלה מאש באינטרנט

                                  Firestarter קחשמ

הצלה מאש (Firestarter):

קפיצה על הקירות ורצפות, כדי למנוע את הלהבות המשתוללות.