משחק מחבל במלחמה באינטרנט

                                  Bomber at War קחשמ

מחבל במלחמה (Bomber at War):

.ינשה םלועה תמחלמב םחלוסייט תויהל םלח דימתש ימל אוה קחשמה .הפוריאבהצצפהה לע תועודיה תוסירקה לכב רקב .םייביסמ דואמ לבא םיעובק םיטקייבוא סורהל היהיש- תוצצפוביוא יסוטמבתופיצרב תוריל .ךלש סוטמה ץצקל וא קשנה תא תונשלו,האבה הסיטל ןנוכתהל לוכי התא ידיימ ןפואב ףסונ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות