משחק פעלולים מטורפים באינטרנט

                                  Stunt Crazy קחשמ

פעלולים מטורפים (Stunt Crazy):

!ףסכ הברה הבגת םג התא הז תאו ,ךרדב הז םייפתכ לע לופיי הז לכ לבא ,ךלש תינוכמב ק !הזה ףוריטה םייתסהש םימוסקו לעופב קזינ וז תינכת תתל ,ןאכ ךליבשב ןקתויש לומג ףו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות