משחק קשתי חוב באינטרנט

                                  Archers Duty קחשמ

קשתי חוב (Archers Duty):

.תינפקות העשר הכלממה לש ןורחאה לדגמה לע ןגה .ינויווש אל דואמ קבאמב היביוא ראשו םישרפה ,םיתשק ,םייניש יפייס לא םישומח םע םח .הנגה תכלממ לש ןורחאה לובגה - ןורחאה לדגמה לע ,הנורחא ר'צרא .ענכיהל ךרטצת הכלממה זא ,גרהנ אוה םא !ירשפא היהי אל הרזחב ותוא עיתרהל ידכ ומכ ,ךלש הכלממה לש ותדיכל ורשפאת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות