משחק ץילב וניד באינטרנט

                                  Dino Blitz קחשמ

ץילב וניד (Dino Blitz ):

.ביבס םיבר םירטמוליק ךותל תורזופמ םיציבה לכ לש םירואזוניד יח לש חטשה רבע ןקירו .התרטמ תא גישת אל התא הבש ,לודג חדקא אוה ךלש לנסראב .לזואו ךלוה רהמ הז יכ ,ןמזה תא תוארל לבא ,שארה םע תוריל ךכ ,לבגומ תוירי רפסמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות