משחק ארוחת משביעה באינטרנט

                                  Square meal קחשמ

ארוחת משביעה (Square meal):