משחק שליטה מרחוק ממכשיר טלביזיה באינטרנט

                                  Remote control קחשמ

שליטה מרחוק ממכשיר טלביזיה (Remote control):

.וב טולשל טלחהב םירוההו תלבגומ איה היזיוולטב הייפצ ,הרשעה ליגב ןיידע התא םא לב .רוסא ץורע תללוכ איה ,ןופלטב ילש אבאה דועב ,הז הרקב ענמיהל הצור ונלש ןטקה רובי .הפישח םע הנכסב יורש אוה רשאכ ריהזהלו רוזעל לוכי התא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות