משחק מאוניית באולינג באינטרנט

                                  Bowling Mania קחשמ

מאוניית באולינג (Bowling Mania):

!ךלש םירבחה םע הז תא ןגנל לוכי התאש הדבועה תוכזב לכו םירומיה רודיב ךופהל לוכי .תולקב הכוזה תא עובקל לוכי התא היתואצותש ,םיקחשמ המכ תולבל ךל רשפאמ גנילואב לש !ךלש תולוכיה תא תוארהל ,קחשל ןכומ התא םא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות