משחק KMB הישרדות באינטרנט

                                  KMB Survivor קחשמ

KMB הישרדות (KMB Survivor):

.תודרשיה לש ןחבמה תא רובעל טואנורטסאה תא לבקל שי הכרדו ונלש ךובמ ךבוסמ רפוס .םישדח םיעדונ תכל יבכוכ לא קתרמ עסמל אצמי סייטה ,הזה ןחבמה תא רובעל החלצהב אוה .רבכעב שמתשהל טואנורטסאה רוזעל ידכ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות