וטניטק יקחשמ לש הדלבה

הטוב ביותר וטניטק יקחשמ לש הדלבה