החירב יקחשמ הדובא תודרשיה

הטוב ביותר החירב יקחשמ הדובא תודרשיה