Star Wars: Force Unleashed 2

שמות חלופיים: Star Wars: Force Unleashed 2

ג'ונו אקליפס • - האהוב של הגיבור שלנו, אחד ממפקדי הברית והקפטן של הספינה «הישועה»;

ברון Tarko • - עבדים סוחר, בעל קזינו, שהוא גם מפקד היחידה, הממוקם על פני כדור הארץ קאטו Neimoidia;

אי שפיות - הפעולה שלה נובעת מהעובדה שהאויבים להתחיל להתאבד או להתחיל לעזור לשחקן עצמו. כוחות לפיזור הפגנות - הפעולה שלה נובעת מהעובדה כי בטווח קצר מגביר את הנזק וכוח, שבו יש Stapkiller.

אם לא החליט עדיין אם להוריד את המשחק הזה, אז אתה תהיה מומלץ לבקש מלחמת כוכבים באינטרנט: Force Unleashed 2 קטעי וידאו.

 

לשחק גם