משחק דינוזאורי Shredder באינטרנט

                                  Groar קחשמ

דינוזאורי Shredder (Groar):

.םירזייח לש השילפה תא ולבסי אל םייקנע םירואזוניד לש אוהש תולעב יכ ,תינלטק תדוכ .ךלש תינוכמב הנימז ,עלקממ ולש פי'גה שא ךרד תללסנ ךכו ,רהמ רתויש המכ ןאכמ תאצל .חורבל ןויסינ לכ רחאל ולש חדקאה תאו ,תינוכמה תא רפשל ךיא וחכשת לאו W, A, S, D = תוריל = ילאמשה רבכעה ןצחל לע ,בכרה לע הטילש.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות