משחק יחידת דיג באינטרנט

                                  Fishing Master קחשמ

יחידת דיג (Fishing Master):

.שי הצורש ותחפשמ תא ליכאהל םיגד סופתל הסנמש יתימא גייד ומכ שיגרמ .סופתל הצור התא םיגד לש תמיוסמ תומכ ךל שי הבש המישמה תא אלמל ךירצ התא .ותריס לא התוא רורגל םיגדה לע עוטנ סרקה לע לילסה תא ךופהלו הניפסה תא זיזהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות