Awesome Pirates קחשמ

שודדי מדהים (Awesome Pirates):

ספינות פיראטים שוב ושוב יתקפו הטירה שלך על ידי ירי מאקדחיהם את זה. אתה צריך לתת להם להילחם, להגן באמצעות זמין לרשותכם באמצעי הלוחמה שניתן לשאוב במידה של עשיית כסף. לירות את התור עם הפירטים, מנסה כל ליבה שלך הגיע למטרה.
לאחר שנתפס אי גדול, הפיראט הישן סוף סוף פרש. אבל אויבים ישנים מצאו את מקום המסתור והחליטו לשדוד את הזקן. כמה טוב שהאי עדיין יש צי הישן. קיר האבן הענקי עם האקדח מסוגל לנהוג אויב משם. לקחת זריקה ולחכות לתגובת הליבה פועלת מפירטים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות