משחק טיסתו של סנטה באינטרנט

                                  Santa Can Fly קחשמ

טיסתו של סנטה (Santa Can Fly):

.הכ דנלפל לש תורעיב םיריעצ םידליל תונתמ ףסוא ימ ,סואלק הטנס לש דלומה גח תפוקתב .םידליל תונתמ לש איש רפסמ םע רוזחל לגוסמ היה אוהש לככ סואלק יתטנס ליעפהלו םיכו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות