משחק דיג באינטרנט

                                  Fishing קחשמ

דיג (Fishing):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע