משחק חשוד באינטרנט

                                  Fishy קחשמ

חשוד (Fishy):

.​​ סונייקואה לש דואמ תיעקרקה לע םיימי םיפרוטל עשי רסחו ןטק גד דורשל השק הז המכ .וייח לע ץמואב תמחלנ ונלש הנטקה הדליה .ונלש קוניתה ידי לע חיוורהל םיצור יכ םיגד הברה ךכ לכ םהל שי לבא ,םיה יקמעמב עו .היעב ןיא בל םש אלו הזל עולבל רשפא יא יכ םיימיה םייחה לכו ,םינכוסמ םיפרוט קמחת

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות