Tiny Piranha קחשמ

Piranha הזעיר (Tiny Piranha):

האור יהיה אחד הקטן בטורפים מהמבט הראשונים. פיראניה הזעירה מחפשת הקורבן הראשון שלו ומוצאת אותה במהירות בין דגים קטנים יותר. על ידי שליטה מפלצות אלה לנסות לספוג כמה שיותר ולהיזהר מדגים גדולים עד הטורף שלך גדל. ברגע שתחילת הצמיחה שלה, תוכל לצרוך אנשים גדולים גזעו. במים אתה יכול למצוא לא רק דגים, אלא גם כל מיני בונוסים המשפרים את האופי של המשחק ונותן לה כוח. אחרי שהשלמתי את מספר המשימות, אתם עוברים לבדיקות מורכבות יותר.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות